Skúšky ICAO

Cena výcviku
2.200,- CZK
2.662,- CZK s DPH
Platnost licence
CELÝ SVĚT - V SOULADU JAR-FCL
ICAO
Dĺžka výcviku
N/A
Typ letadla
N/A

Počnúc 5. Marcom 2008 musia piloti lietadiel, vzducholodí, piloti vrtuľníkov a lietadiel s vztlakovým pohonom, riadiaci pracovníci leteckej prevádzky a operátori leteckých staníc preukázať schopnosť vyjadrovania a porozumenia v jazyku používanom pri rádiotelefónnej komunikácií, a to na úrovni stanovenej v požiadavkách na jazykové znalosti. Pre skúšky ICAO Language Proficiency nemusíte absolvovať povinne žiadny kurz. Príprava na skúšku môže byť celkom individuálna. Cieľom skúšky je overiť schopnosť komunikovať v anglickom jazyku.

Výučba angličtiny pre pilotov

Cena výcviku
6.500,- CZK
7.865,- CZK s DPH
Platnost licence
CELÝ SVĚT - V SOULADU JAR-FCL
IR
Dĺžka výcviku
N/A
Typ letadla
N/A

Kurz musí absolvovať každý pilot, ktorý sa chce uchádzať o možnosť zložiť skúšku angličtiny IR. Táto skúška je vyžadovaná od každého pilota pred udelením doložky prístrojového lietania.

Objednať výcvik SPÄŤ