dopravný pilot lietadiel

Cena výcviku
750.000,- CZK
907.500,- CZK s DPH
Platnost licence
CELÝ SVĚT - V SOULADU JAR-FCL
ATPL(A)
Dĺžka výcviku
N/A
Typ letadla
C 150, C 172RG, Diamond DA50, Morava L200

Licencia dopravného pilota ATPL(A) sa skladá z postupných výcvikov od prvej licencie súkromného pilota PPL, cez licencie pre lietanie v noci NIGHT, lietanie podľa prístrojov IR, pilota viacmotorových lietadiel MEP.

Požiadavky na žiaka
Vek minimálne 17 rokov, u osôb mladších ako 18 rokov nutný súhlas zákonného zástupcu.

Platný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy.

obchodný pilot vrtuľníkov

Cena výcviku
260.500,- CZK
315.205,- CZK s DPH
Platnost licence
CELÝ SVĚT - V SOULADU JAR-FCL
CPL(H)
Dĺžka výcviku
35 hodín
5 hod. R44, 30 hod. R22
Typ letadla
Robinson R22 a R44

Staňte sa profesionálnym pilotom vrtuľníka. Preukaz CPL(H) vás oprávňuje vykonávať funkciu veliaceho pilota na obchodných letoch.

Požiadavky na žiaka
Platný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy.

Vek minimálne 18 rokov.

Platný pilotný preukaz PPL (H) a nálet minimálne 185 hodín, z toho min. 70 hodín vo funkcií veliaceho pilota, min. 20 hodín navigačných letov vo funkcií vedúceho pilota, navigačný let o celkovej dĺžke aspoň 540 km ( 300 NM), s úplným zastaveným na dvoch letiskách, 10 hodín prístrojovej výučby a 5 hodín doby lietania v noci.

obchodný pilot lietadiel

Cena výcviku
77.900,- CZK
94.259,- CZK s DPH
Platnost licence
CELÝ SVĚT - V SOULADU JAR-FCL
CPL(A)
Dĺžka výcviku
25 hodín
5 hod. C172 RG, 20 hod. C150
Typ letadla
Cessna C172 RG, C150

Chcete sa živiť lietaním? Tento kurz vás oprávňuje lietať na viacmiestnych lietadlách v obchodnej doprave na lietadlách ťažších ako 450 kg.

Požiadavky na žiaka
Platný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy.

Vek minimálne 18 rokov.

Platný pilotný preukaz PPL (A) a nálet minimálne 150 hodín, z toho min. 70 hodín vo funkcií veliaceho pilota, min. 20 hodín navigačných letov vo funkcií vedúceho pilota, navigačný let o celkovej dĺžke aspoň 540 km ( 300 NM), s úplným zastaveným na dvoch letiskách, 10 hodín prístrojovej výučby a 5 hodín doby lietania v noci.

viacmotorové lietadlá

Cena výcviku
59.200,- CZK
71.632,- CZK s DPH
Platnost licence
CELÝ SVĚT - V SOULADU JAR-FCL
MEP
Dĺžka výcviku
7 hodín
1 hod. teórie, 6 hod. nálet
Typ letadla
L200 Morava

Absolvovanie kurzu vám umožní lietať na lietadlách s dvoma a viac motormi. Využijete ho napríklad pre let na obľúbenej L 200 Morava.

Požiadavky na žiaka
Žiadateľ o prvú triedu kvalifikácie pre jednopilotné viacmotorové lietadlo musí mať nalietaných na lietadlách aspoň 70 hodín ako veliaci pilot.

Platný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy.

PPL(A) alebo CPL(A)

Pre zahájenie praktického výcviku musí mať žiadateľ nalietaných aspoň 70 hodín ako veliaci pilot lietadiel (PIC)

Vek minimálne 18 rokov.

Teória ATPL/CPL

Cena výcviku
od 17.869,- CZK
21.621,- CZK s DPH
Platnost licence
CELÝ SVĚT - V SOULADU JAR-FCL
ATPL/CPL
Dĺžka výcviku
N/A
Typ letadla
N/A

Pripravili sme pre Vás zvýhodnenú ponuku výučby teórie ATPL. Výučba prebieha distančne a učebné materiály sú v cene. Táto zvýhodnená cena je platná iba v prípade odlietania výcviku v našej škole.

Výcvik inštruktorov

Cena výcviku
92.580,- CZK
112.022,- CZK s DPH
Platnost licence
CELÝ SVĚT - V SOULADU JAR-FCL
FI(A)
Dĺžka výcviku
30 hodín
Typ letadla
C150 a Z142

Chcete svoje skúsenosti s lietaním predávať ďalej? Absolvujte kurz FI(A) a staňte sa profesionálnym leteckým inštruktorom.

Požiadavky na žiaka
Potrebný pilotský preukaz CPL alebo PPL a nálet minimálne 200 hodín, z nich 150 hodín musí byť vo funkcii veliaceho pilota ( v tomto prípade je ďalej nutné zložiť teoretické skúšky CPL)

Nálet minimálne 20 hodín navigačných letov vo funkcii veliaceho pilota, vrátane letu s celkovou dĺžkou najmenej 540 km (300 NM) s pristátím na dvoch rôznych letiskách.

Úspešné zloženie zvláštnej vstupnej letovej skúšky s kvalifikovaným FI podľa ustanovení JAR FCL 1.330(f), založenou na preskúšaní odbornej spôsobilosti.

Nálet aspoň 30 hodín na jednomotorových piestových lietadlách, minimálne 10 hodín výcviku počas letu podľa prístrojov, platný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti.

Prístrojová kvalifikácia

Cena výcviku
od 133.000,- CZK
od 160.930,- CZK s DPH
Platnost licence
CELÝ SVĚT - V SOULADU JAR-FCL
IR
Dĺžka výcviku
40 hodín
Typ letadla
Diamond DA50 / L200 Morava

Kvalifikácia IR oprávňuje pilota k lietaniu podľa prístrojov.

Požiadavky na žiaka
Žiadateľ o IR(A) musí mať PPL(A), vrátane kvalifikácie pre lety v noci alebo CPL(A) a musí mať nalietaných aspoň 50 hodín doby letu pri navigačných letoch ako veliaci pilot na lietadlách a vrtuľníkoch, z ktorých aspoň 10 hodín musí byť na lietadlách.

Platný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy.

Vek minimálne 18 rokov.

Objednať výcvik SPÄŤ